CHRISTOS MASTERS PRESENTERAR KYSSINGE GC. NY TÄVLINGSBANA FÖR 2006

Bara en halvtimme från Stockholms city och tio minuter från Arlanda, ligger Kyssinges 27-håls bana byggd efter ett unikt koncept. Tommie Tumba har tillsammans med Claes Lind utnyttjat Roslagens natur i ett fint samspel mellan skog, äng, park och vatten. Målet var att bygga en bana med så stora variationer, att den ger alla sorters spelare en stor golfupplevelse.

Skogen, dungarna, hällarna och det kuperade landskapet ger inte bara stora golfupplevelser, utan också gott om möjligheter för spelare och publik att njuta av naturen. Översikten blir än bättre tack vare att banan är byggd som en ”stadium course”, dvs. med många naturliga publikplatser med god översikt över flera hål.

Vattnet är också en viktig del i Kyssinges profil. Vart man än vänder sig, möter blicken glittrande dammar och bäckar. Detta ger liv åt banan, men framför allt åt de variationer och utmaningar som krävs av en riktig mästerskapsbana.

Kyssinge Golf är en spelrättsklubb med ett mycket begränsat antal medlemmar där tillgänglighet och kvalitet är ledord. 950 medlemmar på 27 hål garanterar en tillgänglighet som du inte är van vid. Vi har inga bokningsregler för medlemmar utan tillåter dessa att boka starttider hur långt i förväg som helst under innevarande säsong.

VÄGBESKRIVNING FRÅN STOCKHOLM

Kör E4 norrut, avfart Upplands Väsby/Vallentuna, höger rondellen direkt efter avfarten, efter 50 meter vänster (Stockholmsvägen). Följ vägen ca 900 meter norrut, ta höger in på Almungevägen. Efter ca 11 kilometer ta höger vid Kimsta Gård, mot Markim, efter 1 kilometer höger, följ skyltar.

Kyssinge Golf AB 195 96 Rosersberg
Peter Zacke, VD: 070-550 68 51
Michael Kruse, Klubbchef: 0708-624 624
Tel: 08-591 440 75
Fax: 08-591 440 25
E-post: info@kyssinge.se