Cloetta

Varumärket Cloetta har ett stort värde och en stark ställning på den svenska konfektyrmarknaden och förmedlar företagets tradition samt är en garant för hög produktkvalitet. Vi är stolta över våra starka varumärken och våra goda och högkvalitativa produkter. Vi har en passion för konfektyr och choklad och den uttrycker vi med våra varumärken och de produkter vi erbjuder till konsument. Våra varumärken representerar många hundra års relation med våra konsumenter. Det är genom att vårda och vidareutveckla dem som vi som företag ska realisera vår vision och nå våra mål.

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder.


No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7