Media/Press

Christos Masters har under åren varit ett av Sveriges mest bevakade golfevenemang, det har varit spaltmeter av artiklar i Dags, vecko och månadspress. Christos Masters har under åren även sänds i ett flertalet TV-stationer som TV6, TV8, TV11 och VIASAT och  VIASATGOLF.

 


No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7