Nuport

Nuport är ett verksamhets- och IT-konsultbolag som erbjuder tjänster inom förändrings- och affärssystemsprojekt, där vi alltid siktar mot att överträffa kundernas förväntningar.

Vår affärsidé är att skapa förbättringar och värden hos våra kunder genom att utnyttja vår specialistkompetens i frågor och projekt som rör affärsprocesser och verksamhetsstyrning, oftast i kombination med SAP.

Vi som arbetar på Nuport har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning inom olika branscher och organisationer. Vi erbjuder våra kunder bred och unik kompetens inom IT-relaterade förbättringsprojekt och har där ofta ledande roller inom verksamhets- och processutveckling, projektledning, implementation och teknik.

Nuport är idag cirka 25 medarbetare och vi växer kontinuerligt. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men följer våra kunder i uppdrag både inom Sverige och internationellt.

Websida: www.nuport.se


No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7